30 x 40 cm

 

Vitsippor
Picnic
Midsommar
Äppelblom Turbåt
Vidablick
Pensionerad
Fiskebodar
Kaprifol Trutar
Cykeltur Äppelskörd Sill och nubbe Sommar på torpet Lisas gunga
Fiskeinspektören
Höstfest
September
Välkommen Sommarbad
       
Stockrosor
   
         
   
         
         
 
50 x 70 cm    

 

Sommar i stan
Sommartvätt
Kvällsbris
Skepp o´hoj
Strandliv
Fiskarens hus