Intresserad av original - besök i ateljén efter överenskommelse med Ann-Louise.

Du kan också se flera av mina originalmålningar på mitt galleri som finns på

www.svenskakonstnarer.se och sök på bäckström ann-louise.